Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các bước tiến hành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý chất lượng, chứng nhận, công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2.

QCVN 16:2017/BXD có 10 nhóm sản phẩm: Clinker xi măng và xi măng; Kính xây dựng; Phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa; vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, hợp kim nhôm định hình, ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ; Sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe; Gạch, đá ốp lát; Sứ vệ sinh; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Cửa sổ, cửa đi; Vật liệu xây.

Tổng số sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là 31 chủng loại, bao gồm: Xi măng, phụ gia xi măng có 7 sản phẩm, kính xây dựng có 5 sản phẩm, gạch, đá ốp lát có 3 sản phẩm, cát cho bê tông và vữa có 2 sản phẩm, vật liệu xây dựng có 5 sản phẩm và vật liệu xây dựng khác có 9 sản phẩm.

QCVN 16:2017/BXD thể hiện đầy đủ các quy định về kỹ thuật, công khai minh bạch các mức yêu cầu chất lượng và phương pháp thử áp dụng, số lượng mẫu thử và mã số hàng hóa tương ứng sản phẩm, quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản và các quy định về quản lý.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát danh mục các sản phẩm hàng hóa thực sự cần thiết phải quản lý Nhà nước về chất lượng, sau khi lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng và các chuyên gia, Ban Biên tập Tổ soạn thảo QCVN 16:2017/BXD chỉ giữ lại 25/64 (khoảng 39%), loại bỏ 39/64 (khoảng 61%) và bổ sung 6 sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mới, so với QCVN 16:2014/BXD.

Theo đánh giá của các chuyên gia, QCVN 16:2017/BXD sẽ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giảm bớt các nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải hợp quy, giảm 52% số lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng so với QCVN 16:2014/BXD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *