Công trình nhà ở

Dự án Golden King

Quận 7, Hồ Chí Minh

Dự án Golden Grand

Quận 2, Hồ Chí Minh

Discovery Resort

Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

Dự án Bình Trưng Đông

Quận 2, Hồ Chí Minh

Dự án Golden Queen

Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ

Dự án Nhà ở Xã Hội HQC Hồ Học Lãm

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh